เกี่ยวกับเรา

 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Trustmarkthai
เว็บไซต์นี้ได้รับการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
This Web Site is registered with the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand
ชื่อผู้ประกอบการ : บริษัท เบลเมกส์ไทย จำกัด
(Owner name) : Belmexthai Company Limited
ชื่อที่ใช้ในการประกอบพาณิชยกิจ : บริษัท เบลเมกส์ไทย จำกัด
(Company name) : Belmexthai Co.,Ltd.
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce Registration ID) : 0205546013344
บริการเว็บไซต์ (Website name) : www.hospro.co.th
ชนิดแห่งพาณิชยกิจ : การแพทย์/สุขภาพ/ยา/สมุนไพร/สปา 
(Type of business) : Medical/Health/Drug/Herb/Spa 
ที่อยู่ : 15/117 อาคาร/หมู่บ้าน - ชั้น - หมู่ที่ 3 ซอยเก้ากิโล 23 ถนนเก้ากิโล ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
(Address) : 15/117 BUILDING - FLOOR - MOO 3 SOI Kaokilo 23 Kaokilo ROAD,SURASAK, SI RACHA, CHON BURI 20110
โทรศัพท์ (Telephone) : 038-314118
โทรสาร (Fax) : 038-314119
E-mail : Tor@belmex.co.th
วันที่ได้รับ DBD Registered : 24 มิถุนายน 2559
Registered date : 24 June 2016
 

ข้อมูล ณ วันที่ : 10 กรกฎาคม 2559

ดูรายละเอียดได้ที่ www.trustmarkthai.com
Details can be found at www.trustmarkthai.com
สอบถามข้อมูลได้ที่ กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โทร.02 547 5959-61 E-mail : e-commerce@dbd.go.th