เครื่องทำ IPL ส่วนบุคคล

IPL Pure Skin Pro

IPL Velvet Skin Pro

IPL 10000 Plus

Salon Pro System

ผลิตภัณฑ์ความงามอื่น ๆ

FC 45 facial brush

HT 10

Ion detangling brush

อุปกรณ์เสริมสำหรับผลิตภัณฑ์ความงาม

หลอด IPL สำหรับ 

IPL 10000 Plus

หลอด IPL สำหรับ 

IPL 9000 Plus

ฟิลเตอร์ 550–1200 นาโนเมตร สำหรับ IPL Velvet Skin Pro 

ฝาครอบหน้าสัมผัส สำหรับ IPL Velvet Skin Pro