ความงาม-01.jpg

เครื่องทำ IPL ส่วนบุคคล

IPL Pure Skin Pro

Beurer_Logo_-_GB-01_edited.png

IPL Velvet Skin Pro

Beurer_Logo_-_GB-01_edited.png

IPL 10000 Plus

Salon Pro System

Beurer_Logo_-_GB-01_edited.png

ผลิตภัณฑ์ความงามอื่น ๆ

FC 45 facial brush

Beurer_Logo_-_GB-01_edited.png

HT 10

Ion detangling brush

Beurer_Logo_-_GB-01_edited.png

อุปกรณ์เสริมสำหรับผลิตภัณฑ์ความงาม

Beurer_Logo_-_GB-01_edited.png

หลอด IPL สำหรับ 

IPL 10000 Plus

Beurer_Logo_-_GB-01_edited.png

หลอด IPL สำหรับ 

IPL 9000 Plus

Beurer_Logo_-_GB-01_edited.png

ฟิลเตอร์ 550–1200 นาโนเมตร สำหรับ IPL Velvet Skin Pro 

Beurer_Logo_-_GB-01_edited.png

ฝาครอบหน้าสัมผัส สำหรับ IPL Velvet Skin Pro