วันนี้ คุณสามารถเข้าถึงวิธีการใช้งานสินค้าของเราแบบออนไลน์ได้ที่นี่

โดยคลิกเลือกคู่มือภาษาไทย ภาษาอังกฤษ หรือวีดีโอการใช้งานสำหรับรุ่นสินค้าที่คุณต้องการ ที่ด้านล่าง

ผลิตภัณฑ์ดูแลลูกน้อย

BY 40

Electric Breast Pump

BY 52 Baby Food And Bottle Warmer

BY 60

Electric Breast Pump

BY 70 Dual Electric Dual Breast Pump

BY 76 Steam Steriliser

BY 80 Baby Scale

BY 90 Baby Scale

BY 101

VDO Baby Monitor

BY 101

VDO Baby Monitor