Beurer HD 90 Heated Overblanket

ข้อมูลทั่วไป

รุ่นสินค้า :

ชื่อสินค้า :

ข้อมูลจำเพาะ

ปิดเครื่องอัตโนมัติ :

น้ำหนัก :

กำลังไฟ :

ไฟ LED :

ขนาดสินค้า :  

การปรับระดับความอุ่น :

ระบบความปลอดภัย :

การทำความสะอาด :

HD 90

Beurer HD 90 heated overblanket

ทุก 3 ชม.

1.58 กก.

100 วัตต์

ไฟแสดงสถานะการทำงาน

180 x 130 ซม.

6 ระดับ

BBS

ซักด้วยเครื่องซักผ้าที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส

อุปกรณ์ในกล่อง

HD 90 x 1

คู่มือการใช้งาน x 1

ใบรับประกัน x 1

รับประกัน

3 ปี