วันนี้ คุณสามารถเข้าถึงวิธีการใช้งานสินค้าของเราแบบออนไลน์ได้ที่นี่

โดยคลิกเลือกคู่มือภาษาไทย ภาษาอังกฤษ หรือวีดีโอการใช้งานสำหรับรุ่นสินค้าที่คุณต้องการ ที่ด้านล่าง

เครื่องวัดออกซิเจนในเลือด

PO 30

Pulse Oximeter

PO 40

Pulse Oximeter

PO 60 Bluetooth®

Pulse Oximeter

PO 80

Pulse Oximeter