วันนี้ คุณสามารถเข้าถึงวิธีการใช้งานสินค้าของเราแบบออนไลน์ได้ที่นี่

โดยคลิกเลือกคู่มือภาษาไทย ภาษาอังกฤษ หรือวีดีโอการใช้งานสำหรับรุ่นสินค้าที่คุณต้องการ ที่ด้านล่าง

เครื่องวัดไข้

FT 09/1

Clinical Thermometer

FT 13

Thermometer

FT 58

Ear Thermometer

FT 65 Multi-Functional

Thermometer

FT 90 Non-contact

Thermometer

FT 95 Bluetooth®

Non-contact Thermometer