วันนี้ คุณสามารถเข้าถึงวิธีการใช้งานสินค้าของเราแบบออนไลน์ได้ที่นี่

โดยคลิกเลือกคู่มือภาษาไทย ภาษาอังกฤษ หรือวีดีโอการใช้งานสำหรับรุ่นสินค้าที่คุณต้องการ ที่ด้านล่าง

เครื่องวัดความดันโลหิตที่ข้อมือ

BC 28 Wrist Blood

Pressure Monitor

BC 40 Wrist Blood

Pressure Monitor

BC 50 Wrist Blood

Pressure Monitor

BC 57 Bluetooth® Wrist

Pressure Monitor

BC 80 Wrist Blood

Pressure Monitor