กฏ กติกา มารยาทในการตั้งกระทู้

การร่วมตั้งกระทู้ในหมวดหมู่ต่าง ๆ บน www.hospro.co.th ผู้เข้าร่วมต้องพึงปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

 1. ห้ามเสนอข้อความ หรือเนื้อหาอันเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ หรือพาดพิงสถาบันมหากษัตริย์ และราชวงศ์ เป็นอันขาด

 2. ห้ามเสนอข้อความ หรือเนื้อหาที่ส่อไปในทางหยาบคาย ก้าวร้าว และด่าทอผู้อื่น

 3. ห้ามเสนอข้อความ หรือเนื้อหาที่ส่อไปในทาง ลามก อนาจาร รุนแรง อุจาด

 4. ห้ามเสนอข้อความอันมีเจตนาใส่ความบุคคลอื่น หรือแบรนด์สินค้าอื่น ๆ

 5. ห้ามเสนอข้อความอันเป็นการท้าทาย ชักชวน โดยมีเจตนาก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท หรือก่อให้เกิดความวุ่นวายขึ้น

 6. ห้ามเสนอข้อความกล่าวโจมตี หรือวิพากษ์วิจารณ์ในทางเสียหายต่อ ศาสนา หรือคำสอนของศาสนาใด ๆ ทุกศาสนา

 7. ห้ามใช้นามแฝงอันเป็นชื่อจริงของผู้อื่น

 8. ห้ามเสนอข้อความอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความขัดแย้งขึ้นในระหว่างสถาบันการศึกษา หรือระหว่างสังคมใด ๆ

 9. ห้ามเสนอข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น เช่น อีเมล หรือหมายเลขโทรศัพท์ โดยมีเจตนากลั่นแกล้งให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนรำคาญ

 10. ห้ามเสนอข้อความ หรือเนื้อหาอันเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีของสังคม 

 11. กระทู้ซื้อ-ขาย ที่ตั้งโดยสมาชิก ในกรณีที่มีการดำเนินการซื้อขาย และอยู๋ในขั้นตอนของการชำระเงิน สมาชิกผู้สั่งซื้อสามารถดำเนินการให้ฮอสโปรดำเนินการตรวจสอบ และยืนยันตัวตนของสมาชิกผู้ขายได้ โดยติดต่อที่ E-mail : info@belmex.co.th

 12. ฮอสโปรเป็นเพียงสื่อกลางในการแบ่งปันข้อมูล รีวิวสินค้า และเป็นพื้นที่ซื้อ-ขายสินค้าในหมวดหมู่ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น หากมีการทุจริตในการซื้อ-ขายสินค้าเกิดขึ้น ฮอสโปรไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง และรับผิดชอบในทุก ๆ กรณี

 

          ฮอสโปรขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเป็นสมาชิกซึ่งไม่ให้ความร่วมมือในการรักษากฎ กติกา มารยาทของเว็บไซต์  เพื่อรักษาบรรยากาศในการตั้งกระทู้ให้สร้างสรรค์ และเป็นประโยชน์ต่อสมาชิก ร่วมไปถึงผู้เข้าชมกระทู้ท่านอื่น ๆ ทั้งนี้ ฮอสโปรไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ยกเว้นข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่ถูกกำหนดให้เก็บตามกฏหมาย และข้อมูลการใช้บริการทั่วไปที่ไม่สามารถระบุตัวตนของผู้ใช้บริการได้เท่านั้น