ปก-เครื่องมือแพทย์-01.jpg

เครื่องวัดความดันโลหิตที่ข้อมือ

Beurer_Logo_-_GB-01_edited.png

BC 28 Wrist Blood Pressure Monitor

Beurer_Logo_-_GB-01_edited.png

BC 40 Wrist Blood Pressure Monitor

Beurer_Logo_-_GB-01_edited.png

BC 50 Wrist Blood Pressure Monitor

Beurer_Logo_-_GB-01_edited.png

BC 57 Bluetooth® Wrist Blood Pressure Monitor

512px-Bluetooth.svg.png
Beurer_Logo_-_GB-01_edited.png

BC 80 Wrist Blood Pressure Monitor

เครื่องวัดความดันโลหิตที่ต้นแขน

Beurer_Logo_-_GB-01_edited.png

BM 28 Upper Arm Blood Pressure Monitor

Beurer_Logo_-_GB-01_edited.png

BM 40 Upper Arm Blood Pressure Monitor

Beurer_Logo_-_GB-01_edited.png

BM 55 Upper Arm Blood Pressure Monitor

Beurer_Logo_-_GB-01_edited.png

BM 54 Upper Arm Blood Pressure Monitor

512px-Bluetooth.svg.png
Beurer_Logo_-_GB-01_edited.png

BM 57 Upper Arm Blood Pressure Monitor

512px-Bluetooth.svg.png
Beurer_Logo_-_GB-01_edited.png

BM 77 Upper Arm Blood Pressure Monitor

512px-Bluetooth.svg.png

เครื่องวัดน้ำตาลในเลือด

Beurer_Logo_-_GB-01_edited.png

GL 44 Blood Glucose Monitor

เครื่องวัดไข้ดิจิตอล

Beurer_Logo_-_GB-01_edited.png

FT 09/1 Clinical Thermometer

Beurer_Logo_-_GB-01_edited.png

FT 58 Ear Thermometer

Beurer_Logo_-_GB-01_edited.png

FT 65 Multi Functional Thermometer

Beurer_Logo_-_GB-01_edited.png

FT 90 Non-contact Thermometer

เครื่องพ่นยา

Beurer_Logo_-_GB-01_edited.png

IH 26 Nebuliser

Beurer_Logo_-_GB-01_edited.png

IH 40 Nebuliser

Beurer_Logo_-_GB-01_edited.png

IH 60 Nebuliser

เครื่องวัดออกซิเจนในเลือด

Beurer_Logo_-_GB-01_edited.png

PO 30 Pulse Oximeter

Beurer_Logo_-_GB-01_edited.png

PO 40 Pulse Oximeter

Beurer_Logo_-_GB-01_edited.png

PO 60 Bluetooth®

Pulse Oximeter

512px-Bluetooth.svg.png

อุปกรณ์เสริมสำหรับเครื่องมือแพทย์

Beurer_Logo_-_GB-01_edited.png

ผ้าพันต้นแขน สำหรับ

เครื่องวัดความดันโลหิต

Beurer_Logo_-_GB-01_edited.png

แถบตรวจน้ำตาลในเลือด

สำหรับเครื่องตรวจน้ำตาล รุ่น GL 44 และ GL 50

Beurer_Logo_-_GB-01_edited.png

เข็มเจาะเลือด

สำหรับเครื่องตรวจน้ำตาล รุ่น GL 44 และ GL 50

Beurer_Logo_-_GB-01_edited.png

ฝาครอบเซ็นเซอร์ สำหรับ

เครื่องวัดไข้ รุ่น FT 58

Beurer_Logo_-_GB-01_edited.png

ชุดอุปกรณ์พ่นยา สำหรับเครื่องพ่นยา รุ่น IH 26

Beurer_Logo_-_GB-01_edited.png

อุปกรณ์พ่นล้างจมูก สำหรับเครื่องพ่นยา รุ่น IH 26

Beurer_Logo_-_GB-01_edited.png

ชุดอุปกรณ์พ่นยา สำหรับเครื่องพ่นยา รุ่น IH 40

Beurer_Logo_-_GB-01_edited.png

หน้ากากพ่นยาเด็ก สำหรับเครื่องพ่นยา รุ่น IH 40

Beurer_Logo_-_GB-01_edited.png

หน้ากากพ่นยาผู้ใหญ่ สำหรับเครื่องพ่นยา รุ่น IH 40

Beurer_Logo_-_GB-01_edited.png

ถ้วยบรรจุยา สำหรับเครื่องพ่นยา รุ่น IH 40

Beurer_Logo_-_GB-01_edited.png

ท่อพ่นยา สำหรับเครื่องพ่นยา รุ่น IH 40

Beurer_Logo_-_GB-01_edited.png

ชุดอุปกรณ์พ่นยา สำหรับเครื่องพ่นยา รุ่น IH 60