เครื่องวัดความดันโลหิตที่ข้อมือ

BC 28 Wrist Blood Pressure Monitor

BC 40 Wrist Blood Pressure Monitor

BC 50 Wrist Blood Pressure Monitor

BC 57 Bluetooth® Wrist Blood Pressure Monitor

BC 80 Wrist Blood Pressure Monitor

เครื่องวัดความดันโลหิตที่ต้นแขน

BM 28 Upper Arm Blood Pressure Monitor

BM 40 Upper Arm Blood Pressure Monitor

BM 55 Upper Arm Blood Pressure Monitor

BM 54 Upper Arm Blood Pressure Monitor

BM 57 Upper Arm Blood Pressure Monitor

BM 77 Upper Arm Blood Pressure Monitor

เครื่องวัดน้ำตาลในเลือด

GL 44 Blood Glucose Monitor

เครื่องวัดไข้ดิจิตอล

FT 09/1 Clinical Thermometer

FT 58 Ear Thermometer

FT 65 Multi Functional Thermometer

FT 90 Non-contact Thermometer

เครื่องพ่นยา

IH 26 Nebuliser

IH 40 Nebuliser

IH 60 Nebuliser

เครื่องวัดออกซิเจนในเลือด

PO 30 Pulse Oximeter

PO 40 Pulse Oximeter

PO 60 Bluetooth®

Pulse Oximeter

อุปกรณ์เสริมสำหรับเครื่องมือแพทย์

ผ้าพันต้นแขน สำหรับ

เครื่องวัดความดันโลหิต

แถบตรวจน้ำตาลในเลือด

สำหรับเครื่องตรวจน้ำตาล รุ่น GL 44 และ GL 50

เข็มเจาะเลือด

สำหรับเครื่องตรวจน้ำตาล รุ่น GL 44 และ GL 50

ฝาครอบเซ็นเซอร์ สำหรับ

เครื่องวัดไข้ รุ่น FT 58

ชุดอุปกรณ์พ่นยา สำหรับเครื่องพ่นยา รุ่น IH 26

อุปกรณ์พ่นล้างจมูก สำหรับเครื่องพ่นยา รุ่น IH 26

ชุดอุปกรณ์พ่นยา สำหรับเครื่องพ่นยา รุ่น IH 40

หน้ากากพ่นยาเด็ก สำหรับเครื่องพ่นยา รุ่น IH 40

หน้ากากพ่นยาผู้ใหญ่ สำหรับเครื่องพ่นยา รุ่น IH 40

ถ้วยบรรจุยา สำหรับเครื่องพ่นยา รุ่น IH 40

ท่อพ่นยา สำหรับเครื่องพ่นยา รุ่น IH 40

ชุดอุปกรณ์พ่นยา สำหรับเครื่องพ่นยา รุ่น IH 60